loader Logo

NAČÍTÁM...

Nový marketplace MSP služeb. Nejlepší technologie kybernetické bezpečnosti. Vyzkoušejte ZDARMA

15. 6. 2018

Název projektu: Akumulace ZEBRA

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_132/0010956

Název programu podpory: Nízkouhlíkové technologie – aktivita b) Akumulace energie

Předmětem projektu je pořízení střešního fotovoltaického zařízení s baterií. Fotovoltaický systém bude sloužit k výrobě elektřiny, která bude sloužit pro spotřebu elektrické energie žadatele. Případné přebytky budou ukládány do baterie, ze které bude následně elektřina odebírána pro potřeby žadatele.

Cílem projektu je eliminace rizika rostoucích cen elektrické energie – realizací projektu se žadatel stane více soběstačným v rámci dodávky elektrické energie. Výstupem projektu je úspora nákladů za odebíranou energii, která bude díky projektu vyráběna fotovoltaickou elektrárnou a uchovávána v bateriích. Naplněním těchto cílů dojde také k pozitivní externalitě a to v podobě úspory CO2.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.    Kontaktujte nás