Blog: Štítek: kritické služby

Název programu podpory: Nízkouhlíkové technologie - Elektromobilita Předmětem projektu je pořízení elektromobilu. V rámci postupného přechodu firmy na udržitelnou ekonomiku doplní stávající elektromobil VW eGolf. Cílem projektu je další zvýšení podílu ekologicky přívětivých technologií v provozu firmy ZEBRA SYSTEMS s.r.o.. Naplněním těchto cílů dojde také k pozitivní externalitě a to... Více
Společnost Zebra systems, s.r.o. poskytuje služby v oblasti zálohování dat a disaster recovery. Firmám v Ostravě a okolí poskytuje službu Zebra Backup - zálohování počítačů a serverů se zárukou obnovy dat, a to bez jakýchkoliv časových nebo finančních závazků. Hlavní náplní je pak distribuce s přidanou hodnotou, kde aktuálně firma... Více
Registrační číslo projektu: CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_132/0010956 Název programu podpory: Nízkouhlíkové technologie - aktivita b) Akumulace energie Předmětem projektu je pořízení střešního fotovoltaického zařízení s baterií. Fotovoltaický systém bude sloužit k výrobě elektřiny, která bude sloužit pro spotřebu elektrické energie žadatele. Případné přebytky budou ukládány do baterie, ze které bude následně elektřina odebírána... Více