Zálohování nebo archivace?

Zatímco zálohování je primární metodou k ochraně podnikových dat umožňující v případě potřeby jejich rychlou kompletní obnovu, archivace naproti tomu poskytuje cenově přijatelné úložiště s možností okamžitého přístupu k vybraným informacím. V ideálním případě se oba procesy vzájemné doplňují. Přesto se ale stává, že uživatelé si oba pojmy pletou a například využívají backup řešení i k zálohování informací určených k archivaci, čímž proces zálohování a případné obnovy komplikují a neúměrně prodlužují.

Zálohování

Popišme si alespoň dva základní rozdíly mezi zálohováním a archivací. První odlišností jsou data. Zálohovány jsou aktivní informace, které obsahují veškerá provozní data využívána ke každodennímu chodu firmy, jako jsou například živá konstrukční data, výrobní data, aktuální objednávky apod. Součástí zálohovacího procesu je kopírování klíčových firemních informací do úložiště, ať již lokálního či v cloudu. I po provedení zálohy data zůstávají v produkčním systému, takže pokud například přijde ke ztrátě zálohy, firma funguje dál – i když za zvýšeného rizika, nicméně zálohu si může snadno vytvořit znovu.

Dalším rozdílným faktorem je přístup k datům. Ten je v případě zálohování optimalizován na přenos velkých datových objemů, už také proto, že zálohovat lze nejen individuální datové objekt, ale také aplikace či operační systémy. Proces obnovy dat ze zálohy je zaměřen především na rychlost, aby v případě ztráty dat bylo možné obnovit provoz firmy co nejdříve.

Zálohování dat je pro každý podnik věc naprosto nutná – jeho cílem je přesunout aktuální data do jiné lokality pro případ nějakého incidentu či katastrofy. Zálohování by mělo jednoznačně být automatizované a také pravidelně testované. Je třeba také stanovit, jako dlouho do minulosti se bude záloha vytvářet.

Existují dvě možnosti zálohování – do lokálního úložiště a do cloudu. Podle průzkumu Acronis preferuje v současné době lokální zálohovací řešení 91 % firemních zákazníků, 6 % upřednostňuje cloudové a 3 % obě; Nicméně obliba cloudu postupně roste – za předpokladu srovnatelné ceny by více než 50 % zákazníků zvažovalo přechod na cloudové zálohování.

České domácnosti a malé kanceláře nejčastěji spoléhají na zálohovací řešení Acronis True Image, pro společnosti je potom určeno řešení Acronis Backup.

Archivace

Archivační technologie řeší něco jiného. Jsou určeny primárně k uchovávání starších či neaktuálních dat po určitou dobu, většinou z na základě regulačních požadavků či potřeby dohledávání starších informací obsažených například v podnikových e-mailech. Specializovaná archivační řešení typicky přemisťují informace určené k archivaci do úložišť, která jsou cenově výhodnější než v případě zálohování. Na rozdíl od zálohování existují archivovaná data jenom v jedné kopii, takže v případě havárie systému může firma o tato data přijít úplně, i když to nemusí pro firmu znamenat bezprostřední katastrofu.

Přístup k archivovaným informacím je zajištěn tak, aby poskytl okamžitý granulární přístup k uloženým informacím s možností vyhledávání a přístupu k jednotlivým souborům či e-mailům. Na rozdíl od backup systémů nemůže archivační řešení zajistit kompletní obnovu systémů, protože obsahuje pouze podmnožinu podnikových dat.

Archivace umožňuje držet v archivu veškerá data z historie firmy. V SMB firmách zpravidla stačí archivovat elektronickou poštu ve stavu, v jakém přišla a odešla. Archivace elektronické pošty je ze zákona stejně důležitá jako archivace obchodní korespondence a v důsledku toho, že dnes je většina faktur posílána elektronicky ve formátu PDF, je dokonce archiv elektronické pošty vyžadován zákonem o účetnictví.

Archivační řešení umožňuje rychlé vyhledávání informací, což je velkým přínosem pro uživatele – podle průzkumu společnosti GFI Software se s problémem, že zaměstnanci ztratili či nemohli nalézt důležité e-maily, se často setkává přes 90 % českých firem. V segmentu SMB firem je populární řešení GFI Archiver, které umožňuje uživatelům komfortně vyhledávat starší e-maily přímo z nejrozšířenějšího poštovního klienta Microsoft Outlook.

Zálohování není archivace a ani archivace není zálohování: zatímco zálohování vás kompletně vrátí tam, kde jste byli v okamžiku zálohy, archivace vám vrátí jen soubory a e-maily, které vznikly do okamžiku archivace, tj. teoreticky až do současnosti. Proto se doporučuje kombinovat oba přístupy.

Štítky:
post

Mohlo by vás dále zajímat

20.06.2024
Klíčovou schopností IT administrátorů jsou obecné dovednosti při řešení problémů  PRAHA, 20. června 2024 – Společnost ZEBRA SYSTEMS, distributor řešení N-able na českém a slovenském trhu, uvedla, že v rámci jejího dotazování téměř polovina jejích pr ...
12.06.2024
Acronis XDR přináší kompletní, nativně integrovaný a vysoce efektivní nástroj kybernetické bezpečnosti ušitý na míru MSP poskytovatelům PRAHA, 12. června 2024 – Acronis, globální lídr na trhu řešení kybernetické ochrany, představuje Acronis XDR, nejn ...
10.06.2024
ZEBRA dále rozšiřuje produktové portfolio, když letos přidala do své distribuce dvě nové značky Praha, 10. června 2024 – Společnost ZEBRA SYSTEMS, distributor s přidanou hodnotou (VAD) v segmentu kybernetické ochrany, ocenila na svém každoročním setk ...
30.05.2024
České firmy nicméně nemají vypracovaný detailní plán pro reakci na kybernetické incidenty PRAHA, 30. května 2024 – Acronis, globální lídr na trhu řešení kybernetické ochrany, představil výsledky dotazování mezi svými českými a slovenskými IT partnery ...
28.05.2024
IT pracovníci čelí stále většímu rozptylování vedoucí k chybám a potenciálním finančním ztrátám  PRAHA, 28. května 2024 – Společnost GFI Software, dodavatel řešení bezpečnosti v podnikových sítích, uvedla, že komplikovanější IT infrastruktura a slož ...
27.05.2024
Multi-tenantní řešení podporuje nasazení cloudu v SMB segmentu díky rozšířeným možnostem efektivnější správy Windows 365. PRAHA, 22. května 2024 – Společnost ZEBRA SYSTEMS, distributor řešení N-able na českém a slovenském trhu, představuje produkt N- ...
16.05.2024
Podle GFI Software má technické zabezpečení přístupu smysl hlavně v kombinaci s anti-phishingovými nástroji a školením uživatelů o metodách sociálního inženýrství PRAHA, 16. května 2024 – Společnost GFI Software, dodavatel řešení bezpečnosti v podni ...
13.05.2024
S nejnovější funkčností Acronis mohou MSP partneři odlišit své služby nabídkou bezkonkurenční kontinuity provozu svých klientů s minimálními investicemi do zdrojů PRAHA, 13. května 2024 – Acronis, globální lídr na trhu řešení kybernetické ochrany, o ...
24.04.2024
Komponenta CoPilot bude brzy dostupná v řešeních MailEssentials, Kerio Control, ClearView a LanGuard PRAHA, 24. dubna 2024 – Společnost GFI Software, dodavatel řešení bezpečnosti v podnikových sítích, ohlásila integraci CoPilot, komponenty postavené ...
22.04.2024
Nové řešení od N-able dává všem MSP do rukou špičkový nástroj pro zabezpečení zákaznických IT infrastruktur   PRAHA, 22. dubna 2024 – Společnost ZEBRA SYSTEMS, distributor řešení N-able na českém a slovenském trhu, představuje produkt N-able Managed ...