loader Logo

NAČÍTÁM...

Nový marketplace MSP služeb. Nejlepší technologie kybernetické bezpečnosti. Vyzkoušejte ZDARMA

Zálohovací SW: rozdíl ve výkonu o desítky procent

Test Network Testing Labs ukázal, že při zálohování a obnově dat ušetříte volbou správného nástroje desítky procent času a značnou kapacitu disků.

Následuje krácený překlad původního článku. Jeho originální znění nejdete zde.

Acronis Backup Advanced versus Veeam Availability Suite v8

Acronis Backup Advanced byl rychlejší, spolehlivější, škálovatelnější, snáze použitelný a levnější než Veeam Availability Suite v8. Důležité je zdůraznit, že zálohuje jak virtuální tak i fyzická prostředí.

Manažerský souhrn

Acronis Backup Advanced:

  • zálohoval a obnovoval data rychleji,
  • podporuje fyzické (nevirtualizované) servery a všechny hlavní hypervizory,
  • stojí mnohem méně,
  • byl snáze použitelný.

 

Nastavení a konfigurace Acronis Backup Advanced už nemohlo být snazší. A důležitý je fakt, že síťové zdroje využívá při kopírování (či obnovování) souborů úsporně, navíc bylo mnohem snazší ho používat, a pomáhal nám lépe spravovat naše data.

Když dojde k havárii

Lidé jsou často původci datových katastrof. K havarijnímu selhání hardware, povodni, požáru nebo explozi u vašich počítačů dojít může, ale také nemusí. Avšak lidská chyba je dříve či později nevyhnutelná. Dokonce i prsty nejzkušenějšího uživatele se mohou bez varování změnit v neohrabané pařáty.

Uživatelé často mažou data, soubory a e-maily bez rozmýšlení. Někdy zjistíte, že zrovna zmizelé data jsou pro váš podnik zásadní. Vaše podnikání se zadrhne, když to nejméně čekáte, protože pracujete na obnově ztracených dat.

Podle Ministerstva práce USA ukončí svou činnost během 5 let 93% organizací, které utrpěly a katastrofickou ztrátu dat. Studie autorů Cummings, Haag a McCubbrey zjistila, že 51% společností, které utrpěly velkou ztrátu počítačových dat, ukončilo činnost do dvou let. 43% z nich už svou činnost nikdy neobnovilo.

Produkty pro zálohování a obnovu dat naštěstí nabízí řada dodavatelů; ty vás dovedou ochránit před rizikem ztráty dat a přerušení podnikatelské činnosti. Potřebujete však také pružný plán havarijní obnovy, který počítá se všemi různými možnostmi obnovy dat, se kterými se můžete setkat.

Ideální nástroj pro zálohování a obnovu dat ukládá aktuální kopie vašich dat do jednoho nebo více bezpečných úložišť. Měl by se snadno používat, umět vytvářet užitečné reporty, poskytovat možnost granulární obnovy důležitých dat, a fungovat s výpočetními platformami, které ve své organizaci používáte. Nejlepší nástroje pro zálohování a obnovu dat dělají svou práci rychle, spotřebovávávají málo výpočetních prostředků a nejsou drahé. Chrání jak fyzické tak virtuální prostředí, umí přesouvat data na fyzické i virtuální počítače i z nich, a podporují všechny hypervizory ve vašich datových centrech.

Hodnotili jsme dva produkty pro zálohování a obnovu dat, které dominují trhu, v naší síťové laboratoři v americké Alabamě, abychom zjistili, který bychom vám mohli doporučit. Testovanými produkty byly Acronis Backup Advanced a Veeam Availability Suite v8.

Naše testování ukázalo, že Acronis Backup Advanced je při ochraně dat výrazně lepší než Veeam Availability Suite. Podstatné je, že Acronis Backup Advanced podporuje jak fyzická, tak virtuální výpočetní prostředí, zatímco Veeam funguje pouze s virtuálními prostředími. Navíc Veeam podporuje pouze dva hypervizory, Acronis pracuje se šesti.

Acronis Backup Advanced je rychlejší, využívá méně výpočetních prostředků, snáze se spravuje a je levnější než Veeam Availability Suite. Acronis Backup Advanced proto zvítězil v přímém srovnání a získal ocenění Network Testing Labs World Class Award jako nejlepší produkt pro zálohování a obnovu.

Výkon

Pro porovnání Acronis Backup Advanced a Veeam Availability Suite jsme použili čtyři metriky:

  • rychlost zálohování a obnovy,
  • využití místa při přesunu z disku na disk,
  • využití sítě,
  • doba obnovy systému RTO/RPO.

 

V prvním kole testů jsme měřili čas potřebný pro zálohování a obnovu 140 GB serverových dat pro různé počítače – souborové servery, email servery, web servery a databázové servery. Průměrované výsledky jsou uvedeny na Obrázku 1.

Při každém testu dokončil Acronis Backup Advanced operaci zálohování a obnovy ve významně kratší době než Veeam Availability Suite – o 23 procent rychleji u zálohování a o 20 procent rychleji u obnovy. Je třeba poznamenat, že Veeam Availability Suite musí pracovat na úrovni virtuálního počítače a nemůže zálohovat ani obnovit fyzické počítače, což Acronis Backup Advanced umí a dělá.

Obrázek 1. Průměrné doby zálohování a obnovy Acronis Backup Advanced a Veeam Availability Suite pro 140 GB dat

Obrázek 1. Průměrné doby zálohování a obnovy Acronis Backup Advanced a Veeam Availability Suite pro 140 GB dat

 

Ve druhém kole testů kopírovaly operace přenosu z disku na disk data z primárního serveru na záložní server. Na obrázku 2 je graficky znázorněno průměrné využití místa na disku pro oba produkty. Jak Acronis Backup Advanced, tak Veeam Availability Suite komprimovaly data na záložním serveru a za účelem omezení spotřeby místa na disku používaly také deduplikaci.

Acronis Backup Advanced potřeboval pro operace zálohování v průměru o 13 procent méně místa na disku záložního serveru než Veeam Availability Suite.

Obrázek 2. Průměrné využití disku Acronis Backup Advanced a Veeam Availability Suite při zálohování 200 GB dat na disk (s využitím komprese a deduplikace)

Obrázek 2. Průměrné využití disku Acronis Backup Advanced a Veeam Availability Suite při zálohování 200 GB dat na disk (s využitím komprese a deduplikace)

 

Třetí kolo našich testů měřilo síťovou režii obou produktů během operací zálohování a obnovy z disku na disk mezi primárním a záložní serverem. Průměrné výsledky jsou obsaženy v obrázku 3.

Acronis Backup Advanced, jehož síťová režie činila pouze 13 procent, využíval výpočetní prostředky šetrněji a efektivněji než Veeam Availability Suite na ethernetovém spoji 1 Gbit/s. Naproti tomu síťová režie Veeam Availability Suite byla 16 procent.

Obrázek 3. Průměrná síťová režie při zálohování a obnově ze serveru na server pro Acronis Backup Advanced a Veeam Availability Suite (spoj 1 Gbit/s).

Obrázek 3. Průměrná síťová režie při zálohování a obnově ze serveru na server pro Acronis Backup Advanced a Veeam Availability Suite (spoj 1 Gbit/s).

 

Za účelem měření výkonnosti Acronis Backup Advanced a Veeam Availability Suite z hlediska Recovery Time Objective (RTO) a Recovery Point Objective (RPO) jsme nasimulovali havárii čtyř počítačů s Windows Server, které obsahovaly celkem 65 GB v malém datovém centru. Ne jednom z těchto počítačů běžel SQL Server 2008, na druhém Internet Information Server (IIS), na dalším podniková aplikace OLTP, a na poslední byl záložní server. V našem testu kopírovaly jak Acronis Backup Advanced tak Veeam Availability Suite data z primárních serverů na záložní servery ve vzdálené lokalitě. Čtyři počítače ve vzdálené lokalitě byla připravené a čekaly na zahájení činnosti v případě havárie. Měřili jsme dobu v minutách, která byla potřebná pro obnovení dat a činnosti.

Je třeba poznamenat že kvůli Veeam Availability Suite byly všechny servery – jak v primární, tak v sekundární lokalitě – virtualizované pomocí VMware ESXi. Veeam totiž nepodporuje fyzická prostředí. Pokud by kterýkoli ze serverů v našem scénáři havarijní obnovy nebyl virtualizovaný, nebyl by Veeam Availability Suite k ničemu. Dále je třeba poznamenat, že software pro zálohování a obnovu Veeam nedovede obnovit prostředí VMware do prostředí Hyper-V (ani naopak) – primární i sekundární datové centrum musí používat stejného hypervizora. Mnohem všestrannější Acronis Universal Restore dovede data obnovit do jakéhokoli fyzického nebo virtuálního počítače.

Pomocí Acronis Backup Advanced v jedné sérii testů a Veeam Availability Suite v druhé sérii obnovil administrátor ve vzdálené lokalitě přenesená data na čekající sekundární servery. Test skončil, když administrátor obnovil všechny servery a uvedl OLTP aplikaci opět do stavu online.

V testech Acronis Backup Advanced potřeboval administrátor pro obnovu dat na servery a obnovení OLTP aplikace jen necelých 23 minut. Naproti tomu Veeam Availability Suite potřeboval 27 minut. Tyto výsledky ilustruje obrázek 4.

Acronis Backup Advanced byl vítězem v našem testu havarijní obnovy.

Obrázek 4. Průměrné doby obnovy RTO/RPO pro Acronis Backup Advanced a Veeam Availability Suite.

Obrázek 4. Průměrné doby obnovy RTO/RPO pro Acronis Backup Advanced a Veeam Availability Suite.

 

Použitelnost a funkce

Acronis Backup Advanced funguje stejně dobře jak ve fyzickém, tak ve virtuálním i hybridním prostředí. Veeam Availability Suite bohužel pracuje pouze ve virtuálních prostředích. Navíc Acronis Backup Advanced podporuje kromě produktů VMware a Hyper-V také Citrix XenServer, Oracle VM, Linux KVM a Red Hat Enterprise Virtualization. Veeam Availability Suite funguje pouze s produkty VMware a Hyper-V bez vzájemné spolupráce mezi nimi. Bohužel Veeam několikrát v minulosti přidal funkce, které nejprve podporovaly pouze VMware, a o několik měsíců později Hyper-V.

Veeam Availability Suite používá pro znázornění stromového zobrazení sad a objektů pro zálohování standardy návrhu Microsoft a pokyny pro uživatelské rozhraní Microsoft. Uživatelské rozhraní Veeam Availability Suite není tak intuitivní ani tak citlivé na akce uživatele, jako je tomu v případě Acronis Backup Advanced. Také je třeba poznamenat, že k tomu, abyste mohli provádět administraci Veeam Availability Suite, musíte mít nejméně jeden aktivně běžící virtuální počítač.

Snadno použitelné uživatelské rozhraní Acronis Backup Advanced nabízí administrátorům jasný a nekomplikovaný výběr úloh (tj., okamžité zálohování, obnovu, vytvoření zálohovacího plánu a správu účtu), seznam nedávných výstrah a seznam nedávných činností.

Pokud máte zálohy z více lokalit, oba produkty, Acronis Backup Advanced i Veeam Availability Suite konsolidují a centralizují informace o stavu zálohování ze všech míst.

Poznamenáváme, že Veeam Availability Suite funguje pouze ve virtuálním světě a nedovede provádět operace obnovy na holý počítač (Bare Metal Restore – BMR). Naproti tomu Acronis Backup Advanced dovede obnovit počítače jak s Windows tak s Linuxem do jejich posledního funkčního stavu na stejný i odlišný hardware. Acronis Backup Advanced také dovede chránit fyzické servery, virtuální servery i pracovní stanice (klientské počítače). Veeam Availability Suite funguje pouze s (virtuálními) servery.

Jak jsme testovali

Testovací síť se skládala ze šesti podsíťových domén propojených Gigabit Ethernetem se směrovači Cisco. Našich 150 laboratorních klientů se skládalo z výpočetních platforem, mezi něž patřily Windows 2000/2003/2012 a Windows Vista/7/8, Macintosh 10.x a Red Hat Linux (jak serverové edice, tak edice pro pracovní stanice). Naše vzdálené testování se odehrávalo přes WAN spoje T3 a OC-9.

Relační databáze na síti byly Oracle a Microsoft SQL Server ve verzi 2008 i 2012. Síť také obsahovala dva webové servery (Microsoft IIS a Apache), tři e-mailové servery (Exchange, Notes a iMail), a několik souborových serverů (servery Windows 2003, Windows 2008 a Windows 2012).
Naše virtuální výpočetní prostředí se skládala z VMware, XenServer a Microsoft Hyper-V.

Naší testovací platformou pro všechny serverové komponentu produktů byla skupina čtyř serverů PowerEdge R720 s procesory Dual Xeon E5-26xx, 384 GB RAM a 32 TB diskovým úložištěm, na nichž běžely Windows 2003 Server, Windows 2008 Server a Red Hat Enterprise Linux. Druhá skupina čtyř počítačů simulovala naši záložní lokalitu pro havarijní obnovu.

Cloudové zálohování a obnova

Veeam nyní nepodporuje své cloudové edice. Své zákazníky převádí na „Cloud Connect,” v němž si zákazníci mohou vybrat jednoho z následujících poměrně neznámých poskytovatelů: Cirrity, iland Internet Solutions, Newcloud Networks, OffsiteDataSync nebo Phoenix NAP, a nebo mohou pro zálohování dat mimo lokalitu použít produkt Cloudberry Backup Enterprise. Stávající zákazníci cloudové edice Veeam jsou přirozeně z této změny nešťastní.

Acronis udržuje soustavu datových center certifikovaných podle SSAE-16, jejichž prostřednictvím nabízí zákazníkům Acronis Backup Advanced cloudové zálohování. Cloudové zálohování Acronis je možno používat jako úložiště dočasných či trvalých záloh nebo jako volbu pro havarijní obnovu.

Podpora cloudu v Acronis Backup Advanced je integrovaná do produktu, takže se cloud chová jako zdroj nebo cíl pro data jako kterýkoli jiný. Pro přístup do cloudu tedy nepotřebujete provádět žádné konfigurační úkony navíc ani používat žádný externí nástroj. S produktem Acronis Backup Advanced je zálohování do cloudu i obnova z něj dokonale hladká a transparentní. Pokud použijete přiměřenou přenosovou rychlost, může být přitom i rychlé a s krátkými odezvami.

Ceny

Licencování Acronis je podle fyzických serverů  bez ohledu na počet procesorových soketů. Naneštěstí pro zákazníky Veeam je jeho licencování podle soketů. (Podrobný cenový rozbor byl vypuštěn z překladu z důvodu možných odlišností trhů).

Závěr

Vítězem všech našich testů se stal Acronis Backup Advanced. Nabízí zkrátka vyšší výkon, lepší funkce a nižší náklady než Veeam Availability Suite. A navíc funguje jak s fyzickými, tak s virtuálními prostředími.

 

Výsledné srovnání peoduktů

Obrázek 5. Výsledné srovnání produktů

 

O autorovi

Barry Nance je síťový expert, autor časopiseckých sloupků a knih a aplikační architekt. Má víc než 29 let zkušeností s IT technologiemi, metodologiemi a produkty.

Během poslední desítky let, kdy pracuje pro Network Testing Labs, hodnotil tisíce hardwarových i softwarových produktů pro ComputerWorld, BYTE Magazine, Government Computer News, PC Magazine, Network Computing, Network World a mnohé další publikace. Byl autorem tisíců časopiseckých článků a také populárních knih jako Úvod do sítí (čtvrté vydání), Síťové programování v C, a LAN Programování klient/server.

Také navrhl úspěšnou webovou aplikaci pro elektronický obchod, vytvořil nástroje pro testování výkonu databází a sítí, psal různé softwarové utility pro síťovou diagnostiku a vyvinul řadu síťových protokolů pro speciální účely.

Lze ho kontaktovat e-mailem na adrese [email protected]

O Network Testing Labs

Network Testing Labs provádí nezávislý technologický výzkum a hodnocení produktů. Jejich síťová laboratoř propojuje nesčíslně typů počítačů a prakticky každý druh síťového zařízení, a to neustále se měnícími způsoby spojení. Jeho autoři jsou síťoví experti, kteří dovedou psát jasně a jednoduše o složitých technologiích a produktech.

Experti Network Testing Labs píší recenze hardwarových i softwarových produktů, analýzy posledních technologických trendů, články o konkrétních funkcích, detailní technické návody, úvodníky, průvodce nákupem a zasvěcené technologické prognózy. Naši experti vystupují s přednáškami na řadu témat na Comdexu, PC Expo a na jiných akcích. Kromě toho vytvářejí standardně používaný software pro testování výkonnosti sítí, software pro testování výkonnosti databází a síťové diagnostické utility.    Kontaktujte nás