loader Logo

NAČÍTÁM...

Nový marketplace MSP služeb. Nejlepší technologie kybernetické bezpečnosti. Vyzkoušejte ZDARMA

20. 3. 2020

Fotovoltaický projekt v Zebra systems pro lepší životní prostředí

Společnost Zebra systems, s.r.o. se sdílem v Ostravě-Porubě poskytuje služby v oblasti kybernetické bezpečnosti. Předmětem realizovaného projektu bylo pořízení střešního fotovoltaického zařízení, pro výrobu vlastní elektrické energie. Systém byl zvolen na základě meteorologických podmínek v dané lokalitě, kvality a nabízených záruk technologií a technického popisu budovy/střechy na které byl systém instalován. 

Pro efektivní využití elektrické energie bylo součástí projektu nejen pořízení a montáž fotovoltaických panelů, ale také baterie pro ukládání přebytků energie. Tyto přebytky jsou využívány v případě, kdy panely nebudou elektrickou energii schopny vyrábět (např. v zimních měsících, deštivé dny, v noci, atd.). Fotovoltaický systém s přebytky do baterií je schopen využít 100 % elektrické energie vyrobené solárními panely pro vlastní spotřebu.

Vzhledem k tomu, že projekt nebyl přímo zaměřen na pořízení zařízení, jež by spotřebu snížilo, nedošlo realizací projektu přímo ke snížení spotřeby elektrické energie příjemce. Fotovoltaický systém příjemci slouží pro výrobu elektrické energie, nicméně její spotřeba zůstává zhruba stejná, jakou měl příjemce před podáním projektu. Rozdílem je ovšem to, že příjemce spotřebovává svou vlastní energii a ne energii dodávanou distribuční sítí. Díky předmětnému projektu je snižována spotřeba fosilních paliv, které vznikají při výrobě elektrické energie pobírané z distribuční sítě. K úspoře energie dochází v širším měřítku – příjemce uspoří elektrickou energii dodávanou distribuční sítí. Tato úspora je zhruba ve výši průměrné roční spotřeby příjemce, tedy 13,24 MWh/rok.

Statistika 7/8-8/8 2019

Příjemce oproti jiným firmám již před podáním projektu představoval příklad dobré praxe v environmentální oblasti. Sídlo žadatele bylo již stavěno s ohledem na životní prostředí, byl zabudován prvek úspory energie v podobě větrné elektrárny, kterou je napájeno osvětlení kanceláří. A díky fotovoltaickému systému je příjemce více soběstačný, co se spotřeby energie týče. Takových firem na území Moravskoslezského kraje a možná také v celé České republice není mnoho a firma ZEBRA SYSTEMS, s.r.o. je považována za vzorovou společnost podnikající v souladu s životním prostředím. Je to tedy příkladem dobré praxe pro ostatní obchodní společnosti. 

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program podpory Nízkouhlíkové technologie – II. výzva – aktivita b) AKUMULACE ENERGIE

Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj. 

Název projektu: Akumulace ZEBRA

Jméno žadatele: ZEBRA SYSTEMS s.r.o.

Termín realizace: 31. 5. 2017 – 17. 12. 2018

Způsobilé výdaje: 671 901,11 Kč

Dotace: 537 520,88 Kč    Kontaktujte nás