loader Logo

NAČÍTÁM...

Nový marketplace MSP služeb. Nejlepší technologie kybernetické bezpečnosti. Vyzkoušejte ZDARMA

Vzdálená správa a monitorování

Začněte s monitorováním zařízení v řádu hodin, pomocí řešení, které v průběhu let poroste spolu s vámi.

Začněte rychle. Pak můžete růst svým tempem.

Potřebné nástroje pro vzdálenou správu IT v jediném řídícím panelu

Nikdo nemá rád žonglování s různými softwary. N-ABLE N-sight RMM Vám poskytuje komplexní sadu nástrojů pro RMM a pro efektivní zabezpečení, údržbu a vylepšování IT systémů vašich klientů, a to vše z řídícího panelu, který upozorňuje na problémy, takže vaši technici vědí, kam soustředit svůj čas.
 • Předem připravené monitorovací šablony
 • Rychlý a bezpečný vzdálený přístup
 • Správa aktualizací
 • Spravovaný antivirus
 • Ochrana webu
 • Inteligentní eliminace rizik narušení dat
 • Zálohování a obnova

Stejné řešení pro správu Mac i Windows

Zařízení s MacOS se stávají téměř všudypřítomné, ať jako součást paradigmatu BYOD, nebo jako malá, ale významná množina stávajících zařízení, která musí MSP organizace podporovat. S tím, jak rychle se prostředí kybernetických hrozeb vyvíjí, musí mít MSP organizace možnost spravovat systémy s MacOS nejen pro účely podpory (upgrady, aktualizace apod.), ale také kvůli ochraně sítě a všech ostatních spravovaných zařízení před narušením zabezpečení. Abyste mohli svou síť udržet v bezpečném stavu, musí být spravováno a chráněno každé zařízení v této síti. Viry a malware nepostihují jen některé operační systémy nebo zařízení. Pokud bychom nespravovali a nechránili systémy s MacOS, celou naši síť by to činilo zranitelnou.

Nástroj N-ABLE N-sight RMM je navržen tak, aby nabízel dokonalý výsledek jak při vzdáleném monitorování, tak při správě a ochraně zařízení s MacOS napříč prostředími zákazníka. To pomáhá chránit zákazníky před ztrátou dat tím, že zálohujeme důležité dokumenty, aby byly snadno a rychle obnovitelné. A co je ještě důležitější: náš RMM systém chrání zařízení s MacOS před kybernetickými útoky pomocí robustního antiviru.

Toto zahrnuje:

 • Vzdálenou správu a monitorování zařízení s MacOS i Windows v rámci stejného řešení
 • Zálohování dokumentů z MacOS do cloudu a jejich snadnou obnovu
 • Ochranu zařízení s MacOS před viry a malwarem

Endpoint Detection and Response (EDR)

EDR je navržen tak, aby pomáhal MSP organizacím chránit před stále se měnícími hrozbami, detekovat je a reagovat na ně a rychle provést obnovu, pokud dojde k útoku ransomwaru nebo jiných exploitů.

Toto zahrnuje:

 • Automatizovaný rollback
 • Automatizaci řízenou politikami
 • Analýzu souborů téměř v reálném čase
 • Rozpoznávání hrozeb bez signatur
 • Behaviorální enginy využívající umělou inteligenci
 • Forenzní analýzu
 • Ochranu offline koncových zařízení
 • Autonomní reakce na hrozby

Passportal + Documentation Manager

Produkty N-ABLE Passportal, Passportal + Documentation Manager a doplňky Site a Blink poskytují jednoduchou a bezpečnou správu hesel a dokumentace jak pro MSP organizace, tak pro koncové zákazníky.

Toto zahrnuje:

 • Správu, která je navržena tak, aby plně integrovala IT dokumentaci do jediného nástroje
 • Řešení správy hesel jako služby, kterou mohou MSP organizace prodávat svým zákazníkům
 • Mobilní samoobslužný nástroj pro resetování hesel, navržený pro omezení tiketů se žádostí o reset hesla

Vzdálené monitorování pro MacOS, Windows a Linuxové systémy

Vzdálené monitorování pracovních stanic, notebooků, serverů a mobilních zařízení napříč operačními systémy a platformami.

Toto zahrnuje:

 • Možnost poskytovat rychlejší podporu s nižšími náklady
 • Reportování
 • Přístup kdykoli
 • Seznamy kontaktů
 • Přístup k souborovému systému
 • Konfiguraci systému
 • Řešení problémů s výkonem
 • Správu služeb

Monitorování síťových zařízení

Z Vašeho řídícího panelu RMM můžete monitorovat síťová zařízení jako jsou přepínače, směrovače, firewally a další, prostřednictvím SNMP

Toto zahrnuje:

 • Detekce síťových zařízení
 • Informace o aktivech
 • Monitorování Simple Network Management Protocol (SNMP)
 • Integrované notifikace

Vzdálený přístup

Údržbu a odstraňování problémů můžete provádět s naším RMM řešení prostřednictvím vzdáleného přístupu, aniž byste museli opustit své pracovní místo.

Toto zahrnuje:

 • Poskytování rychlejší podpory s nižšími náklady
 • Reportování
 • Přístup kdykoli
 • Seznamy kontaktů
 • Přístup k souborovému systému
 • Konfiguraci systému
 • Řešení problémů s výkonem
 • Správu služeb

Prohledávání sítě

Zařízení můžete vyhledat, jakmile se objeví ve vaší síti, a ihned je spravovat.

Toto zahrnuje:

 • Objevování zařízení
 • Zobrazení podrobností o zařízení
 • Monitorování Active Directory
 • Logy připojení
 • Pokročilého monitorovacího agenta

NetPath

Umožní vám porozumět výkonnosti vaší sítě a infrastruktury za vaším firewallem, od zdroje až k cíli a všemu mezitím

Toto zahrnuje:

 • Nepřetržité monitorování a historie
 • Monitorování výkonnosti a QoS
 • Přehled sítě
 • Informace o jednotlivých bodech cesty

Automatizace a skriptování

Můžete zautomatizovat činnosti pomocí našeho grafického editoru automatizace s drag-and-drop rozhraním, nebo načíst své vlastní skripty.

Toto zahrnuje:

 • Snadnou proaktivní automatizaci úloh
 • Hromadné změny
 • Proaktivní úkony
 • Plánování
 • Zákaznické i komunitní skripty
 • Pružné rozhraní s přetahováním myší

Správa aktualizací

Své politiky správy aktualizací můžete jemně vyladit tak, abyste předešli kybernetickým útokům a optimalizovali výkon systému.

Toto zahrnuje:

 • Automatizaci správy aktualizací
 • Přizpůsobitelné politiky a plánování
 • Vrácení aktualizací
 • Podpora Exchange a Office 365
 • Zvýšené zabezpečení pro zranitelné programy
 • Možnost deaktivovat zařízení
 • Hloubkové skenování

Reporty

Pomocí transparentního reportování můžete zobrazit podrobnosti právě o tom, o čem potřebujete.

Toto zahrnuje:

 • Klíčové metriky a podpůrné aktivity
 • Přehled kritických funkcí
 • Inventuru zařízení
 • Stanovení cen
 • Antivirovou ochranu
 • Integritu záloh
 • Audity uživatelů
 • Kontroly hardwaru a softwaru

Statistiky založené na datech

Na základě analýzy více než 5 miliónů koncových zařízení získáte v reálném čase upozornění, na jejichž základě můžete jednat.

Toto zahrnuje:

 • Postřehy o zabezpečení
 • Přehledy efektivity
 • How-to postřehy
 • Blacklisty stránek/serverů
 • Relevantní podněty

Mobilní aplikace

Pomocí naší mobilní aplikace pro vzdálenou správu, můžete poskytovat kvalitní služby, ať jste kdekoli

Toto zahrnuje:

 • Zobrazení problémových serverů a pracovních stanic
 • Zobrazení výsledků kontrol, výpadků, úloh, poznámek a data o aktivech
 • Vymazání selhávajících kontrol a přidání poznámek ke kontrolám
 • Spuštění vzdálené řídící relace pomocí funkce Take Control přímo z vašeho zařízení s iOS nebo Androidem

Zálohování a obnova dat

Rychlé zálohujte a obnovujte systémy a nenechte se zaskočit IT katastrofami.

Toto zahrnuje:

 • True Delta
 • Zrychlení záloh
 • Ochrana "čistého železa"
PŘÍPADOVÁ STUDIE

NetSys Network Systems

"On one screen, we have an overview of what's going on in the system."
Elbert Suares
CEO and Founder
NetSys Network Systems

Co to znamena pro Vaše podnikání?

Zákazníci mající smlouvy typu poruchy/opravy na vás spoléhají, že budete k dispozici tehdy, když dojde k výpadku. Jakýkoli výpadek v jejich podnikání je teď ve vašich rukou: musíte najít problém a vyřešit ho co nejrychleji. Monitorování, které je k dispozici v RMM, vám pomůže přejít od podpory v reakci na problémy k proaktivnímu modelu, kdy budete mít před svými zákazníky náskok. To vám umožní je převést na proaktivnější model spravovaných služeb. Poznáte kritické problémy, které mají dopad na výkonnost a konektivitu vašich koncových uživatelů nebo aplikací na které spoléhají, a to předem — a můžete proaktivně pracovat na jejich nápravě bez jediné minuty výpadku u zákazníka.
Automatizace opakovaných činností dovede uspořit veliké množství času, ale psaní skriptů může zabrat dost času (zvlášť pokud to není Vaše silná stránka). N-able N-sight RMM obsahuje drag-and-drop editor, který vám pomůže automatizovat úlohy pomocí rozsáhlé knihovny skriptovacích objektů. Podporuje také několik hlavních skriptovacích jazyků pro případ, že dáváte přednost psaní a nahrání vlastního kódu. Díky nástrojům obsaženým v N-able RMM si tak můžete přizpůsobit procesy v zájmu dosažení maximální efektivity, ať už chcete standardizovat postup začleňování nových klientů do správy, zjednodušit aplikaci aktualizací, nebo zefektivnit proces vytváření tiketů a účtování.
Podniky musí čelit zastrašujícím bezpečnostním výzvám, které tvoří skutečně hrozivá podnikatelská rizika, od malwaru přes phishing, DoS útoky, až po neúmyslné stažení kódu. Klienti často očekávají, že je zvládnete, ať už narušení souvisí s vaším podnikáním nebo ne. RMM nabízí několik vrstev zabezpečení—včetně antiviru, ochrany webu, správy hesel, nástrojů monitorování sítě a zálohování a obnovení—které pomáhají chránit podnikání ze všech úhlů. Skenovací nástroj Risk Intelligence vám pomáhá prioritizovat vaše úsilí o zabezpečení tím, že identifikuje klíčové zranitelnosti. A když budete připraveni, N-ABLE vám nabízí i pokročilejší nástroje pro detekci a nápravu hrozeb, jako N-ABLE EDR, který vám pomůže být vždy o krok napřed a řešit tak bezpečnostní problémy dříve, než ohrozí vaše zákazníky.
V IT není pohodlí luxusem, je konkurenční výhodou. Efektivní řešení technických potíží uživatelů vám pomáhá snižovat náklady, a přitom poskytovat celkově lepší služby. To je důvod, proč jsou pro N-able RMM k dispozici aplikace pro Android i iOS, abyste mohli své IT nástroje vzít kamkoli a mít je kdykoli vás budou vaši klienti potřebovat.
Tak, jak rozšiřujete své podnikání, potřebujete RMM produkt, který roste s vámi krok po kroku. Ne všichni zákazníci chtějí stejnou službu — to je důvod, proč platíte pouze za to, co používáte, a to podle jednotlivých klientů. Například pokud jeden klient nepoužívá ochranu webu, neplatíte za ni. Naše modulární tvorba cen vám dává pružnou možnost rozšiřovat služby tak, jak je potřeba, namísto abyste se uzamkli v pevné smlouvě. Ve stručnosti, ať jste v kterékoli fázi podnikání, RMM splní Vaše potřeby.

Vyzkoušejte N-Able N-sight RMM ještě dnes

Získejte nástroje, které potřebujete ke správě, zabezpečení a vylepšování všeho okolo IT - to vše v rámci jediného webového řídicího panelu.