Zálohování nebo archivace?

ZEBRA SYSTEMS » Blog

Zálohování nebo ar...

Zálohování a archivace jsou dva různé procesy, které řeší velmi odlišné problémy.Zatímco zálohování je primární metodou k ochraně podnikovýc...